Showing 1–12 of 19 results

1,500,000

 • Hiệu: FORD TRANSIT
 • Hãng sản xuất: Mỹ
 • Kiểu xe: 10 chỗ ngồi
 • Liên hệ: 
  • 0945 319 669 / 024 3662 9065
  • Email: info@viettra.com
  • www.facebook.com/thuexeviettra

Màu sắc: Đen, trắng Điều kiện:26 ngày/ tháng/ 2600km/ 8:00 -17:00 Giá thuê: Liên hệ      

Màu sắc: Đen, trắng Điều kiện:26 ngày/ tháng/ 2600km/ 8:00 -17:00 Giá thuê: Liên hệ      

Màu sắc: Đen, trắng Điều kiện:26 ngày/ tháng/ 2600km/ 8:00 -17:00 Giá thuê: Liên hệ

Màu sắc: Đen và trắng Điều kiện: 26 ngày / tháng / 2600km / 8:00 -17: 00 Giá: Liên hệ  

Màu sắc: Đen, trắng Điều kiện:26 ngày/ tháng/ 2600km/ 8:00 -17:00 Giá thuê: Liên hệ      

Màu sắc: Đen, trắng Điều kiện:26 ngày/ tháng/ 2600km/ 8:00 -17:00 Giá thuê: Liên hệ      

Màu sắc: Đen, trắng Điều kiện:26 ngày/ tháng/ 2600km/ 8:00 -17:00 Giá thuê: Liên hệ      

1,300,000

 • Hiệu: HYUNDAI
 • Hãng sản xuất: Hàn Quốc
 • Kiểu xe: 9 chỗ ngồi
 • Liên hệ: 
  • 0945 319 669 / 0912 014 670. 
  • Email: info@viettra.com
  • www.facebook.com/thuexeviettra

2,100,000

 • Hiệu: HYUNDAI
 • Hãng sản xuất: Nhật Bản
 • Kiểu xe: 35 chỗ ngồi
 • Liên hệ: 
  • 0945 319 669
  • Email: info@viettra.com
  • www.facebook.com/thuexeviettra

Màu sắc: Đen, trắng Điều kiện:26 ngày/ tháng/ 2600km/ 8:00 -17:00 Giá thuê: Liên hệ      

2,300,000

 • Hiệu: HYUNDAI
 • Hãng sản xuất: Hàn Quốc
 • Kiểu xe: 35 chỗ ngồi
 • Liên hệ: 
  • 0945 319 669 
  • Email: info@viettra.com
  • www.facebook.com/thuexeviettra

0945.319.669