Hiển thị 1–12 trong 20 kết quả

1,200,000

Hiệu: FORD Hãng sản xuất: Mỹ Kiểu xe: 7 chỗ ngồi Liên hệ:  0945 319 669 / 0243 662 9065 Email: info@viettra.com www.facebook.com/thuexeviettra

1,200,000

Hiệu: FORD Hãng sản xuất: MỸ Kiểu xe: 16 chỗ ngồi Liên hệ:  0945 319 669 / 024 3662 9065. Email: info@viettra.com www.facebook.com/thuexeviettra

2,900,000

Hiệu: HONDA Hãng sản xuất: Nhật Bản Kiểu xe: 4 chỗ ngồi Liên hệ:  0945 319 669 Email: info@viettra.com www.facebook.com/thuex

1,400,000

Hiệu: HONDA Hãng sản xuất: Nhật Bản Kiểu xe: 5 chỗ ngồi Liên hệ:  0945 319 669 / 024 3662 9065 Email: info@viettra.com www.facebook.com/thuexeviettra

2,600,000

Hiệu: HONDA Hãng sản xuất: Nhật Bản Kiểu xe: 5 chỗ ngồi Liên hệ:  0945 319 669 / 024 3 662 9065 Email: info@viettra.com www.facebook.com/thuexeviettra

1,800,000

Hiệu: HYUNDAI Hãng sản xuất: Nhật Bản Kiểu xe: 29 chỗ ngồi Liên hệ:  0945 319 669 / 0912 014 670. Email: info@viettra.com www.facebook.com/thuexeviettra

3,000,000

Hiệu: HYUNDAI Hãng sản xuất: Nhật Bản Kiểu xe: 45 chỗ ngồi Liên hệ:  0945 319 669 Email: info@viettra.com www.facebook.com/thuexeviettra

1,300,000

Hiệu: HYUNDAI Hãng sản xuất: Hàn Quốc Kiểu xe: 9 chỗ ngồi Liên hệ:  0945 319 669 / 0912 014 670.  Email: info@viettra.com www.facebook.com/thuexeviettra

2,100,000

Hiệu: HYUNDAI Hãng sản xuất: Nhật Bản Kiểu xe: 35 chỗ ngồi Liên hệ:  0945 319 669 Email: info@viettra.com www.facebook.com/thuexeviettra

3,000,000

Hiệu: HYUNDAI Hãng sản xuất: Nhật Bản Kiểu xe: 45 chỗ ngồi Liên hệ:  0945 319 669 Email: info@viettra.com www.facebook.com/thuexeviettra

3,500,000

Hiệu: TOYOTA Hãng sản xuất: Nhật Bản Kiểu xe: 5 chỗ ngồi Liên hệ:  0945 319 669 / 024 3662 9065. Email: info@viettra.com www.facebook.com/thuexeviettra

2,300,000

Hiệu: MERCEDES Hãng sản xuất: Đức Kiểu xe: 4 chỗ ngồi Liên hệ:  0945 319 669/0243 662 9065 Email: info@viettra.com www.facebook.com/thuexeviettra