XE 4 CHỖ

1,800,000

2,000,000

3,000,000

1,100,000

1,200,000

XE 7 CHỖ

1,000,000

   

1,100,000

1,200,000

1,300,000

XE 16 CHỖ

1,100,000

1,100,000

XE 29 CHỖ

2,000,000

XE 45 CHỖ

2,500,000

2,500,000

Màu sắc: Đen, trắng Điều kiện:01 ngày/ 100km/ 8:00 -17:00