Thuê xe du lịch lễ hội

 • BÀ CHÚA KHO – BẮC NINH

  • Thời gian: 01 ngày
  • Giá gồm: Lương, nhiên liệu, vé đường, đỗ
  • Chưa gồm: VAT 10%, lưu đêm của lái xe
  • Liên hệ: 
   • 0945 319 669 / 024 3662 9065
   • Email: info@viettra.com
   • www.facebook.com/thuexeviettra
 • BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN

  • Thời gian: 01 ngày
  • Giá gồm: Lương, nhiên liệu, vé đường, đỗ
  • Chưa gồm: VAT 10%, lưu đêm của lái xe
  • Liên hệ: 
   • 0945 319 669 / 024 3662 9065
   • Email: info@viettra.com
   • www.facebook.com/thuexeviettra
 • CHÙA DÂU – BẮC NINH

  • Thời gian: 01 ngày
  • Giá gồm: Lương, nhiên liệu, vé đường, đỗ
  • Chưa gồm: VAT 10%, lưu đêm của lái xe
  • Liên hệ: 
   • 0945 319 669 / 024 3662 9065
   • Email: info@viettra.com
   • www.facebook.com/thuexeviettra
 • CHÙA HƯƠNG

  • Thời gian: 01 ngày
  • Giá gồm: Lương, nhiên liệu, vé đường, đỗ
  • Chưa gồm: VAT 10%, lưu đêm của lái xe
  • Liên hệ: 
   • 0945 319 669 / 024 3662 9065
   • Email: info@viettra.com
   • www.facebook.com/thuexeviettra
 • CHÙA KEO – THÁI BÌNH

  • Thời gian: 01 ngày
  • Giá gồm: Lương, nhiên liệu, vé đường, đỗ
  • Chưa gồm: VAT 10%, lưu đêm của lái xe
  • Liên hệ: 
   • 0945 319 669 / 024 3662 9065
   • Email: info@viettra.com
   • www.facebook.com/thuexeviettra
 • ĐỀN HÙNG – PHÚ THỌ

  • Thời gian: 01 ngày
  • Giá gồm: Lương, nhiên liệu, vé đường, đỗ
  • Chưa gồm: VAT 10%, lưu đêm của lái xe
  • Liên hệ: 
   • 0945 319 669 / 024 3662 9065
   • Email: info@viettra.com
   • www.facebook.com/thuexeviettra
 • ĐỀN TRẦN – NAM ĐỊNH

  • Thời gian: 01 ngày
  • Giá gồm: Lương, nhiên liệu, vé đường, đỗ
  • Chưa gồm: VAT 10%, lưu đêm của lái xe
  • Liên hệ: 
   • 0945 319 669 / 024 3662 9065
   • Email: info@viettra.com
   • www.facebook.com/thuexeviettra
0945.319.669
Scroll to Top