Hiển thị một kết quả duy nhất

4,000,000
2,800,000
2,800,000
2,200,000
3,500,000