Thuê xe Hà Nội đi ngoại tỉnh

 • DỊCH VỤ THUÊ XE THEO NGÀY ĐI CÔNG TÁC

  • Thời gian: 01 ngày
  • Giá gồm: Lương, nhiên liệu
  • Chưa gồm: VAT 10%, lưu đêm của lái xe, vé đường, đỗ
  • Liên hệ: 
   • 0945 319 669 / 024 3662 9065
   • Email: info@viettra.com
   • www.facebook.com/thuexeviettra
0945.319.669
Scroll to Top