Thuê xe cưới

 • BMW

  • Hiệu: BMW
  • Hãng sản xuất: Đức
  • Kiểu xe: 5 chỗ ngồi
  • Liên hệ: 
   • 0945 319 669 / 024 3662 9065.
   • Email: info@viettra.com
   • www.facebook.com/thuexeviettra
 • Honda Civic

  • Hiệu: Honda
  • Hãng sản xuất: Nhật Bản
  • Kiểu xe: 4 chỗ ngồi
  • Liên hệ: 
   • 0945 319 669 / 024 3662 9065.
   • Email: info@viettra.com
   • www.facebook.com/thuexeviettra
 • LEXUS

  • Hiệu: Toyota
  • Hãng sản xuất: Nhật Bản
  • Kiểu xe: 5 chỗ ngồi
  • Liên hệ: 
   • 0945 319 669 / 024 3662 9065.
   • Email: info@viettra.com
   • www.facebook.com/thuexeviettra
 • MERCEDES E300

  • Hiệu: Mercedes
  • Hãng sản xuất: Đức
  • Kiểu xe: 5 chỗ ngồi
  • Liên hệ: 
   • 0945 319 669 / 024 3662 9065.
   • Email: info@viettra.com
   • www.facebook.com/thuexeviettra
 • TOYOTA ALTIS

  • Hiệu: TOYOTA
  • Hãng sản xuất: Nhật Bản
  • Kiểu xe: 5 chỗ ngồi
  • Liên hệ: 
   • 0945 319 669 / 024 3662 9065.
   • Email: info@viettra.com
   • www.facebook.com/thuexeviettra
 • TOYOTA CAMRY

  • Hiệu: TOYOTA
  • Hãng sản xuất:Nhật Bản
  • Kiểu xe: 4 chỗ ngồi
  • Liên hệ: 
   • 0945 319 669 / 024 3662 9065.
   • Email: info@viettra.com
   • www.facebook.com/thuexeviettra
 • TOYOTA VIOS

  • Hiệu: TOYOTA
  • Hãng sản xuất: Nhật Bản
  • Kiểu xe: 4 chỗ ngồi
  • Liên hệ: 
   • 0945 319 669 / 024 3662 9065.
   • Email: info@viettra.com
   • www.facebook.com/thuexeviettra
0945.319.669
Scroll to Top